0Продукт (и)

Няма продукти в количката

NEW TO VAPING

Product was successfully added to your shopping cart.

Правила и условия

Общи условия за използване на уебсайта

Въведение в Общите условия

Този уебсайт ("Сайтът") е собственост и се управлява от Syndicate Distribution BV ("Syndicate Distribution") и се предоставя за вас безплатно. Термините "вие", "ваш" и "ваша" се отнасят до всеки, който има достъп, гледа, разглежда, посещава или използва Сайта. Термините "ние", "нас" и "наш" се отнасят до Syndicate Distribution, неговите филиали и дъщерни дружества. Ние си запазваме правото да променяме естеството на тази връзка по всяко време и да преразглеждаме настоящите Общи условия от време на време, както сметнем за уместно. Като такива, вие трябва периодично да проверявате тези Общи условия. Промените няма да важат за всякакви поръчки, които вече сме приели, освен ако законът не изисква такива. Ако нарушите някое от условията на настоящите Общи условия, вашият достъп ще бъде отменен и може да получите постоянна забрана за достъп, гледане, разглеждане и използване на Сайта. Достъпът, гледането, разглеждането и/или използването на Сайта, след като публикуваме промени в настоящите Общи условия, представлява приемане и съгласие от ваша страна с тези промени, независимо дали сте ги прегледали или не. В долната част на тази страница ще ви уведомим за датата на последна актуализация на настоящите Общи условия. Влизането или използването на Сайта ще представлява приемане от ваша страна на настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни да спазвате настоящите Общи условия, моля, не влизайте в сайта.

Дискриминация

Ние не дискриминираме въз основа на възраст, раса, национален произход, пол, сексуална ориентация или религия.

Поверителност

Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност и сигурност, която също урежда вашето посещение на сайта. Доколкото съществува противоречие между условията на Политиката за поверителност и сигурност и настоящите Общи условия, се прилагат настоящите Общи условия.

Авторско право

Вие приемате, че Сайтът съдържа информация, данни, софтуер, фотографии, графики, видео записи, шрифтове, визуални изображения, музика, звуци и други материали (общо "Съдържание"), които са защитени с авторски права, търговски марки, търговски тайни, права върху бази данни и/или други права на собственост и че тези права са валидни и защитени във всички форми, медии и технологии, съществуващи сега или разработени впоследствие. Цялото Съдържание е защитено с авторско право като колективно произведение съгласно приложимите закони за авторското право и ние притежаваме авторско право и/или право върху бази данни при подбора, съгласуването, подреждането, представянето и подобряването на това Съдържание. Вие не можете да променяте, премахвате, изтривате, увеличавате, добавяте, публикувате, предавате, участвате в прехвърлянето или продажбата, създавате производни произведения или адаптации, или по някакъв начин използвате каквото и да било от Съдържанието, изцяло или отчасти. Ако не се показват конкретни ограничения, можете да правите копия на избрани части от Съдържанието, при условие че копията са направени само за ваша лична употреба и че изпълнявате всички съобщения, които се съдържат в Съдържанието, като всички уведомления за авторски права, информация за право на собственост на търговски марки или други уведомления за права на собственост. С изключение на предвиденото в предходното изречение или както е разрешено от привилегията за справедливо ползване съгласно законите за авторското право на САЩ (виж например дял 17 на Кодекса със закони на САЩ, Раздел 107), вашите законни права във връзка със "справедливите сделки" съгласно европейските закони за авторското право или вашите законни права съгласно всеки друг подобен закон за авторското право, не можете да качвате, публикувате, възпроизвеждате или разпространявате по какъвто и да било начин Съдържание, защитено от авторско право или друго право на собственост, без да получите разрешение от притежателя на авторското право или друго право на собственост. Нищо, което се съдържа в Сайта, не трябва да се тълкува като предоставяне по предположение, по силата на правна презумпция или по друг начин, на какъвто и да било лиценз или право на използване на Сайта или всякаква информация, показвана на Сайта, чрез използване на рамки, дълбоко свързване или по друг начин, с изключение на: (а) както е изрично разрешено от настоящите Общи условия; или б) с нашето предварително писмено разрешение или предварителното писмено разрешение от такава трета страна, която може да притежава търговската марка или авторското право върху информацията, показвана на Сайта.

Нарушение на правата върху интелектуална собственост

Ние разчитаме на мрежа от независими филиали, дружества-майки и дъщерни дружества, агенти, доставчици на продукти на трети страни, доставчици на Съдържание от трети страни, продавачи, доставчици, дизайнери, изпълнители, дистрибутори, търговци, спонсори, лицензодатели и подобни (общо "Сътрудници"), които доставят част от стоките, рекламирани на Сайта, и в някои случаи ги доставят директно на нашите клиенти. В съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие ние не носим отговорност за каквото и да е нарушение на авторски права, търговски марки, опаковка или външно оформление, или други права на собственост или на интелектуална собственост, произтичащи от Съдържание, публикувано или предавано чрез Сайта или продукти, рекламирани на Сайта от нашите Сътрудници. Ако смятате, че вашите права съгласно законите за интелектуална собственост са нарушени от каквото и да било съдържание, публикувано или предавано чрез Сайта или продукти, рекламирани на Сайта, моля, свържете се с нас незабавно, за да можем да разследваме ситуацията и, ако е необходимо, да блокираме или премахнем нарушаващото съдържание и/или реклами. Нашата политика е да деактивираме достъпа до материали, които нарушават правата, и да прекратим достъпа на повторни нарушители до Сайта. За да разследваме вашия иск за нарушаване, трябва да ни предоставите следната информация: 1. Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на притежателя на авторското право или друг интерес в интелектуална собственост; 2. Описание на защитеното с авторски права произведение или друга интелектуална собственост, които смятате, че са нарушени правата; 3. Описание на това къде на Сайта се намира или е идентифициран материала, за който твърдите, че има нарушение; 4. Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес; 5. Декларация от вас, че имате добросъвестно предположение, че оспорваната употреба не е разрешена от притежателя на авторското право или на правата върху интелектуална собственост, негов представител или закона; и 6. Декларация от вас, съставена с предупреждение за подвеждане под съдебна отговорност за неверни данни, че информацията, която ни е предоставена, е точна и че сте притежател на авторското право или правата на интелектуалната собственост, или сте упълномощени да действате от името на притежателя на авторското право или правата на интелектуална собственост. Горната информация трябва да бъде предоставена на нашия представител за уведомяване за искове за нарушение на авторски права или на други права на интелектуална собственост. Можете да се свържете с нашия представител по исковете на +31 20 362 99 16.

Търговски марки

Syndicate Distribution, Halo, Evo, Tribeca, SubZero и  всички други марки, които може или може да не бъдат обозначени на Сайта с "™" "®" "SM" или друго подобно обозначение, са регистрирани, заявени или нерегистрирани търговски марки или марки за услуги на Syndicate Distribution или неговите Сътрудници, в Съединените щати и други държави. Нашите визуални изображения, лога, хедъри на страници, икони на бутони, скриптове и имена на услуги са търговски марки или външно оформление на Syndicate Distribution или неговите Сътрудници. Търговските марки и опаковките или външно оформление на Syndicate Distribution или неговите Сътрудници не могат да бъдат използвани във връзка с какъвто и да било продукт или услуга, които не са на Syndicate Distribution или на неговите Сътрудници, по какъвто и да било начин, който може да предизвика объркване сред клиентите или по какъвто и да било начин злепоставя или дискредитира Syndicate Distribution или неговите Сътрудници. Всички останали търговски марки, които не са наша собственост и които се появяват на Сайта, са собственост на съответните им собственици, които могат или могат да не бъдат присъединени, свързани или финансирани от Syndicate Distribution.

Достъп до Сайта

Не може да изтегляте (освен кеширане на страници) или да променяте Сайта или която и да било част от него без нашето изрично предварително писмено съгласие. Това включва: забрана за всякаква препродажба или търговска употреба на Сайта или неговото Съдържание; всякакво събиране и използване на всякакви продуктови обяви, описания или цени; използване на всякакви производни или извършване на адаптации на сайта или неговото съдържание; Всяко изтегляне или копиране на информация от профила в полза на друг търговец; и всякакво използване на извличане на данни, сканиране на екрани, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни. Сайтът или която и да е част от Сайта не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, продавана, препродавана, посещавана или използвана по друг начин за каквато и да е търговска цел без нашето изрично предварително писмено съгласие. Нямате право да поставяте в рамки или да използвате техники за рамки, за да прикрепите каквато и да било търговска марка, лого или друга собствена информация (включително изображения, текст, оформление на страница или формуляр) на Syndicate Distribution или нейните дружества-майки или дъщерни дружества без нашето изрично предварително писмено съгласие. Не можете да използвате мета тагове или друг "скрит текст", които използват нашето име или търговски марки, без нашето изрично предварително писмено съгласие.

Вашият профил

Ако използвате Сайта, вие сте отговорни за запазването на поверителността на информацията, която изпращате чрез "Моят профил" и съответната парола и за ограничаване на достъпа до вашия компютър. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности, които се случват в "Моят профил" или парола. Ние си запазваме правото да откажем услуга, да закриваме профили и да премахнем или редактираме съдържание, предоставено от вас, в зоната "Моят профил" на Сайта.

Износ

Ако е приложимо, законите за контрол върху износа на САЩ регулират износа и реекспорта на технологии с произход от Съединените щати. Това включва електронното предаване на информация и софтуер до чужди държави и до определени чужди граждани. Вие се съгласявате да спазвате тези закони и техните разпоредби.

Връзки

Ние не носим отговорност за съдържанието на каквито и да било сайтове, които могат да бъдат свързани към или от Сайта, или за каквито и да било табла, свързани с нас или Сайта. Тези връзки се предоставят само за ваше удобство и имате достъп до тях на свой собствен риск. Освен ако не е посочено друго, всеки друг уебсайт, достъпен от Сайта, е независим от нас и ние нямаме контрол върху съдържанието на този друг уебсайт. В допълнение, връзката към всеки друг уебсайт не означава, че ние одобряваме или поемаме отговорност за съдържанието или използването на такъв друг уебсайт. При никакви обстоятелства никое позоваване на трета страна или на какъвто и да е продукт или услуга на трета страна няма да бъде тълкувано като наше одобрение или подкрепа на тази трета страна или какъвто и да е продукт или услуга, предоставяни от трета страна.

Отказ от отговорност и ограничения на отговорността

Сайтът се предоставя при условия "КАКТО Е," "както е наличен". Syndicate Distribution не гарантира, че използването на Сайта ще бъде непрекъснато или без грешки. Syndicate Distribution не гарантира точността, целостта или пълнотата на Съдържанието, предоставено на Сайта, или продуктите или услугите, предлагани за продажба на Сайта. Освен това Syndicate Distribution не прави изявления, че Съдържанието, предоставено на Сайта, е приложимо или подходящо за използване на места извън Съединените щати. Syndicate Distribution изрично отказва гаранции от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за собственост, подразбиращи се гаранции за продаваемост или гаранции за годност за определена цел. Никакъв устен съвет или писмена информация, предоставена от Syndicate Distribution, не създава гаранция. Вие изрично се съгласявате, че вашият достъп, гледането, разглеждането, посещаването или използването на Сайта е единствено на ваша отговорност. Syndicate Distribution не носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е преки, косвени, случайни, специални или последващи щети, които произтичат от използването или неспособността за използване на Сайта, включително, но без да се ограничава до доверието на потребителя към всякаква информация, получена от Сайта, или която е резултат от грешки, пропуски, прекъсвания, изтриване на файлове или електронна поща, грешки, дефекти, вируси, забавяне на работата или предаването или всякаква неизправност в работата, независимо дали е резултат от природни бедствия, комуникационна повреда, кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до записите, програмите или услугите на Syndicate Distribution. Гореизложеното ограничение на отговорността се прилага независимо дали в съдебен процес, включително, но без да се ограничава до договор, небрежност или друго неправомерно действие; или съдебно производство, дори ако упълномощен представител на Syndicate Distribution е бил уведомен или трябва да знае за възможността за такива щети. С настоящото вие приемате, че тази точка се прилага за цялото Съдържание, стоки и услуги, достъпни чрез Сайта. Въпреки че предприемаме мерки, за да гарантираме точността и пълнотата на описанията на продукти и услуги на трети страни, публикувани на Сайта, моля, обърнете се към производителя за подробности. Продуктите на нашия Сайт са предназначени за лична, нетърговска или неслужебна употреба, освен ако не е посочено друго. Като такива вие поемате риска при закупуването на продукти за търговска или служебна употреба или приложение.

Онлайн поведение

Вие се съгласявате да използвате Сайта само за законни цели. Забранено е да публикувате или предавате през сайта всякакъв незаконен, вреден, заплашителен, обиден, тормозещ, клеветнически, вулгарен, неприличен, явно изразено сексуален, нецензурен, предизвикващ омраза, расов, етнически или по друг начин неприемлив материал от всякакъв вид, включително, но не само всякакъв материал, който е или насърчава дейност с цел измама или насърчава поведение, което би представлявало престъпление, поражда гражданска отговорност или по друг начин нарушава приложимото местно, щатско, федерално или международно законодателство. Ако бъдем уведомени или подозираме, че сте предоставили Съдържание (например чрез авторски чат или онлайн отзив), за което се твърди, че е нарушение, клеветническо, вредно, незаконно или обидно съдържание, ние може (но без никакво задължение) да разследваме твърдението и да определим единствено по наша преценка дали да премахне или да поискаме премахването на такова Съдържание от Сайта. Ние може да разкриваме всяко Съдържание или електронна комуникация от всякакъв вид (i), за да изпълним всеки закон, правило или правителствена молба; (ii) ако такова разкриване е необходимо или подходящо за функционирането на Сайта; или (iii) да защитим правата или собствеността на Syndicate Distribution, нашите потребители и клиенти и/или вас. Ние си запазваме правото да забраним поведение, комуникация или Съдържание, което считаме, че по наше усмотрение е незаконно или вредно за вас, Сайта, потребителите на Сайта, нашите клиенти или всякакви права на Syndicate Distribution или на всякакви трети лица. Независимо от гореизложеното, Syndicate Distribution не може да осигури незабавно премахване на съмнително Съдържание след публикуването онлайн. Съответно, Syndicate Distribution не поема никаква отговорност за каквото и да е действие или бездействия по отношение на поведение, комуникация или Съдържание на Сайта.

Политика за социални медии

Когато публикувате или качвате каквото и да е съдържание на която и да е страница за социални медии, контролирана от Syndicate Distribution, вие приемате, че Syndicate Distribution може да използва това съдържание, включително всякакви имена, гласове, изображения и изпълнения, които съдържа това съдържание за всякакви цели. Чрез публикуване или качване на съдържанието на страница на Syndicate Distribution вие предоставяте на Syndicate Distribution безсрочен, неизключителен, неотменяем, напълно платен, безвъзмезден, подлицензируем и прехвърляем световен лиценз в която и да е медия, за използване, промяна и създаване на производни произведения въз основа на това съдържание за всякаква цел, включително реклама и промоция, без предизвестие, атрибуция или плащане. Вие удостоверявате, че сте оригиналния автор или създател на вашето съдържание и че имате право да го публикувате. Удостоверявате също, че имате разрешение от всеки, който е изобразен в снимка, която публикувате, да приемете тези условия и че използването на вашето съдържание от Syndicate Distribution в съответствие с този лиценз няма да наруши правата на никого. Syndicate Distribution не толерира заблуждаващо/неточно съдържание и/или съдържание, което съдържа расистки, етнически, сексуални, религиозни обиди или обиди относно физически увреждания. Съответно ние си запазваме правото да редактираме и/или да изтрием такова съдържание.

Прекратяване на използването

Ние можем да прекратим вашия достъп или да прекратим вашето право на достъп до целия или част от Сайта без предупреждение за всяко поведение, което ние, по наше усмотрение, вярваме, че е в нарушение на приложимото законодателство, нарушава настоящите Общи условия или вреди на интересите на други потребители или на нас. Освен това ние си запазваме правото да откажем поръчка от всеки клиент по наше усмотрение.

Употреба от непълнолетни лица

Този сайт не е предназначен за или насочен към лица, които са непълнолетни (обикновено лица на възраст под 18 години, в зависимост от това къде живеете). Тъй като може да не можем да забраним на непълнолетни лица да влизат, гледат, разглеждат, посещават или използват Сайта, трябва да разчитаме на родители, настойници и лица, които отговарят за надзора на непълнолетни лица, да решат кои материали са подходящи за гледане и/или закупуване непълнолетни. Чрез регистрация в този Сайт, закупуване на продукти от нас или предоставяне на каквато и да е информация, вие ни съобщавате, че сте законно допуснати да сключите задължаващ договор (навършил 18 или повече години в повечето юрисдикции) и че всяка информация, която ни предоставяте не е неточна, измамна или подвеждаща.

Продажби на никотин на непълнолетни лица

Ние няма да продаваме никотин или никотинови изделия на никого, който не е на законна възраст да купува и използва тютюневи или никотинови продукти съгласно приложимото законодателство. Не можем да бъдем отговорни за непълнолетни лица, които купуват никотин или никотинови изделия, с кредитна карта на родител или настойник. Като направите своята поръчка за никотин или никотиново изделие, вие потвърждавате, че сте на законова възраст, за да закупите и използвате никотинови продукти в щата, държавата или територията, в която се намирате. Можем да ограничим закупуването на никотинови изделия във вашия район.

Отказ от отговорност относно никотинови изделия

Продуктите на Syndicate Distribution и направените в тях изявления не са оценени от Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) на САЩ или която и да било международна здравна организация. Продуктите на Syndicate Distribution не са предназначени да диагностицират, лекуват, излекуват или предотвратяват някакво състояние, разстройство, заболяване или физически или умствени състояния и не трябва да се използват като заместител на съветите на лекар. Продуктите на Syndicate Distribution са предназначени за употреба от лица, които са на законна възраст за пушене, а не от непушачи или от деца, жени, които са бременни или кърмят, или от лица с или застрашени от сърдечно заболяване, високо кръвно налягане, диабет или които приемат лекарства за депресия или астма, Незабавно се консултирайте с лекар, ако имате симптоми на злоупотреба с никотин, като гадене, повръщане, диария, замайване, слабост и ускорено сърцебиене. Ако пушите тютюневи изделия, се насърчавате да спрете. Продуктите на Syndicate Distribution не са устройства за отказване от тютюнопушене и не са тествани като такива. Пазете продуктите на Syndicate Distribution далеч от деца и домашни любимци. Поглъщането на неизпарените съставки в патроните може да е отровно и поглъщането на някои компоненти може да доведе до опасност от задушаване. Предупреждения: Никотинът е пристрастяващ и създава навик; много токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане; опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане; дразни очите и кожата; може да причини сенсибилизация при контакт с кожата; може да причини увреждане на неродено дете; парите могат да причинят сънливост или замайване; силно токсичен за водни организми, може да причини дългосрочни неблагоприятни ефекти във водната среда; след контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и да се потърси медицинска помощ; в случай на злополука или ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ (ако е възможно, покажете етикета); този материал и неговият контейнер трябва да бъдат изхвърлени по безопасен начин; използвайте подходящ съд, за да избегнете замърсяване на околната среда. Предупреждение за жителите на Калифорния по отношение на Постановление № 65 (Proposition 65): продуктите на Syndicate Distribution съдържат никотин, химично вещество, известно в щата Калифорния, че причинява вродени увреждания или други репродуктивни нарушения.

Приложим закон

Вие се съгласявате, че нидерландското законодателство ще урежда тези Общи условия и покупката на продукти от Вас чрез Сайта и че всеки спор от всякакъв вид, който може да възникне между вас и Syndicate Distribution или неговите филиали и дъщерни дружества, се предава на поверителен задължителен арбитраж в Амстердам, Нидерландия и когато е приложимо, попада под изключителната юрисдикция на съдилищата в Нидерландия, освен в случаите, в които по някакъв начин сте нарушили или сте заплашили да нарушите правата върху интелектуална собственост на Syndicate Distribution или на неговите дружества-майки или дъщерни дружества, Syndicate Distribution може да поиска съдебна възбрана или друго подходящо обезщетение, в който и да е съответен съд, в която и да е държава и вие давате съгласието си за изключителна юрисдикция и място на провеждане в тези съдилища.

Политики на сайта, промяна и делимост

Моля, прегледайте другите наши политики, като нашата Политика за поверителност и сигурност, Политика за връщане, Политика за доставка и други, всички от които са включени тук с това позоваване и са публикувани на Сайта. Тези политики регулират също и вашето посещение на Сайта. Ние си запазваме правото да правим по всяко време промени на Сайта, политиките и настоящите Общи условия. Ако някое от настоящите Общи условия се счита за невалидно, недействително или по някаква причина неприложимо, това конкретно условие се счита за делимо и не засяга валидността и приложимостта на всяко едно от останалите условия.

Какво представлява продажба

След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, в който се потвърждава, че сме получили вашата поръчка ("Потвърждение на поръчка"). Моля, обърнете внимание, че това не означава, че вашата поръчка е приета. Вашата поръчка представлява предложение към нас за закупуване на продукт. Всички поръчки подлежат на приемане от нас и ние ще потвърдим такова приемане, като ви изпратим имейл, в който се потвърждава доставката на вашата поръчка ("Потвърждение за доставка"). Договор с нас ще бъде създаден, само когато ви изпратим Потвърждението за доставка. Договорът ще се отнася само за тези продукти, чиято доставка сме потвърдили в Потвърждението за доставка. Няма да бъдем задължени да доставяме други продукти, които може да са били част от вашата поръчка, в отделно Потвърждение за поръчка. Запазваме си правото да анулираме вашата поръчка по всяко време, преди да сме я приели, и може да оттеглим нашето приемане и да анулираме вашата поръчка, когато е имало очевидна грешка в цената или когато продуктът вече не е в нашата наличност.

Правила за промяна на поръчка

Поръчките до Syndicate Distribution обикновено се обработват бързо, а вашата фактура обикновено се генерира скоро след като поръчката бъде направена. След като се генерира фактурата, вашата поръчка е започнала процеса на доставка - подбиране, опаковане и складиране преди натоварване. Ще направим всичко възможно, за да приемем исканията за промяна в разумен срок, но няма да можем да изпълним заявки извън този период от време. Тази политика съществува, за да гарантира, че клиентите получават своите поръчки възможно най-бързо.

Ценообразуване и наличност на продуктите

Цените и наличността на продуктите на Сайта подлежат на промяна без предизвестие. Грешките ще бъдат коригирани, когато бъдат открити. Нашият сайт съдържа голям брой продукти и винаги е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от продуктите, изброени на нашия сайт, да бъдат с грешни цени. Обикновено ще проверяваме цените, като част от нашите процедури за изпращане, така че когато правилната цена на продукта е по-ниска от посочената от нас цена, ние ще таксуваме по-ниската сума, когато ви изпращаме Продукта. Ако правилната цена на продукта е по-висока от цената, посочена на нашия Сайт, обикновено по наше усмотрение ще се свържем с вас за инструкции преди изпращането. Понякога може да поставите продукт в пазарската си кошница и да подадете поръчката си за обработка, но поръчката ви впоследствие да се отмени поради липса на продукта. Вие приемате, че продуктите може да се продават бързо и може да има кратък период от време след подаването на поръчката, когато продуктът вече не е наличен. Вие приемате, че може да анулираме вашата поръчка, след като сте получили Потвърждение на поръчката, без неустойка. В много редки случаи може да получите Потвърждение за доставка от нас, но продуктът вече да не е наличен в нашите запаси. Вие приемате, че може да отменим приемането от наша страна и да анулираме вашата поръчка без неустойка, ако не сме в състояние да изпратим поръчания от вас продукт, поради липса на наличност.

Ваучери и промоции

От време на време може да предложим както купони, така и промоции. Ваучерите и промоциите са предмет на следните условия: Ваучерите трябва да бъдат въведени на мястото на продажбата, за да се приложи отстъпката; ваучерите не могат да се прилагат със задна дата за съществуващи поръчки; промоционалните оферти не могат да бъдат използвани с други отстъпки или ваучери; ваучерите и промоциите не се отнасят за продукти от финални разпродажби.

Отказ от отговорност при обща оферта

Всички оферти са ограничени до лицата, които са на законна възраст да закупят и използват нашите продукти съгласно приложимото законодателство. Всички оферти са ограничени до складовите наличности; не се предлагат отстъпки за закупуване на изчерпани стоки с по-късна дата. Не важи за предварителни покупки, подаръчни ваучери, сертификати за подаръци, данъци или такси за доставка и обработка. Потребителят трябва да плати приложим данък върху продажбите. Офертата не може да бъде комбинирана с каквато и да е друга продажба, промоция, отстъпка, код, ваучер и/или оферта. Промоциите нямат парична стойност. Офертата не може да бъде продавана или разменяна по друг начин. Невалидни, когато са забранени, облагани или ограничени по друг начин. За връщане на някоя част от покупката ще се изисква равностойно заплащане на неустойка по офертата или сума, равна на офертата. Запазваме си правото да прекратим или променим всяка промоция по всяко време. Може да се прилагат и други ограничения. Офертата е валидна само онлайн на сайта на Syndicate Distribution. Офертата е валидна за Съединените щати и за други държави, освен ако не е посочено друго.

Ценообразуване извън САЩ

Цените на продукти, които могат да бъдат закупени от клиенти извън САЩ, могат да бъдат различни в зависимост от държавата и от нашите цени за нашите клиенти в САЩ, поради включването на всички или на част от доставката, данъци, мита и внос, включени в цената на продукта. 

Отказ от гаранция и ограничения на отговорността

Ние ви гарантираме, че всеки продукт, закупен от нас чрез нашия Сайт, е със задоволително качество и е разумно подходящ за всички цели, за които обикновено се доставят продукти от този вид и ще съответства на описанието или мострата. Нашата отговорност за загуби, които всеки клиент понася, в резултат на нарушаването на настоящите Общи условия или на каквото и да било друго, което правим или не правим във връзка с която и да е поръчка, е строго ограничена до покупната цена на закупения от вас продукт и всякакви загуби, които са предвидима последица от нарушаването на споразумението. Загубите са предвидими, когато биха могли да бъдат разумно очаквани от страните в момента, когато вашата поръчка е приета от нас. Ние не носим отговорност за непреки загуби, които се случват като страничен ефект от основната загуба или вреда, и които не са предвидими, включително, но не само:

  1. Загуба на доход или приходи;
  2. Загуба на търговска дейност;
  3. Загуба на печалби или договори;
  4. Загуба на очаквани спестявания;
  5. Загуба на данни; или
  6. Загуба на управленско или служебно време, които обаче възникват и са причинени от закононарушение (включително небрежност), нарушаване на договор или по друг начин.

Това по никакъв начин не ограничава или изключва каквато и да е отговорност от нас (а) съгласно раздел 2(3) от Закона за защита на потребителите от 1987 г., (б) за нарушение на което и да е условие, във връзка с право или спокойно ползване на право, което се съдържа в раздел 12 на "Закона за продажба на стоки" от 1979 г. или раздел 2 на Закона за доставка на стоки и услуги от 1982 г .; (в) за смърт или телесна повреда, причинена от наша небрежност или (г) за измамно погрешно представяне. Освен гаранциите и другите уверения, които ви предоставяме в настоящите Общи условия, Syndicate Distribution специално се отказва от всички гаранции, условия и други условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се условия за задоволително качество или пригодност за целта. Никакъв устен съвет или писмена информация, предоставена от Syndicate Distribution не създава гаранция (освен ако не е направена чрез измама).

Въпроси относно тези Общи условия

Ако имате въпрос относно Сайта или относно Политиката за Общи условия, моля, свържете се с нас на +31 20 362 99 16. Последна редакция на 08 май 2018 г.