0προϊόντα

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

NEW TO VAPING

Product was successfully added to your shopping cart.

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Το Προϊόν του Προμηθευτή δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο αν έχει υποστεί ζημιά ενώ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Προμηθευτή ή έχει αποσταλεί λανθασμένα. Λόγω της φύσης του Προϊόντος του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής δεν μπορεί να μεταπωλήσει ή να ανακαινίσει τα προϊόντα του για μεταπώληση και επομένως δεν μπορεί να δεχθεί επιστροφές για αντικείμενα που δεν έχουν υποστεί ζημιά. Ο Προμηθευτής ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο για να αποτρέψει επεμβάσεις στο προϊόν του και να προστατεύσει τον τελικό χρήστη. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκύπτουν από αποθήκευση ή χρήση αγαθών υπό ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες ή που έχουν υποβληθεί σε μη φυσιολογικούς βαθμούς θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτός, καταπόνησης ή άλλης μεταχείρισης.