0artiklar

Du har inga artiklar i din varukorg.

NEW TO VAPING

Product was successfully added to your shopping cart.

Villkor

Allmänna villkor för Webbplatsens användning

Introduktion till Allmänna villkor

Denna webbplats ("Webbplatsen") ägs och drivs av Syndicate Distribution ("Syndicate Distribution") och görs tillgänglig för dig utan kostnad. Begreppen "du" och "din" syftar på alla som besöker, tittar på, surfar på eller använder Webbplatsen. Begreppen "vi", "oss" och "vår" syftar på Syndicate Distribution och dess dotterbolag. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra karaktären på detta förhållande och att vid behov ändra dessa Allmänna villkor. Därför bör du kontrollera dessa Allmänna villkor regelbundet. Eventuella ändringar gäller inte för beställningar som vi redan har accepterat, om inte lagen kräver det. Om du bryter mot något av villkoren i dessa Allmänna villkor kommer din åtkomst att dras in och du kommer att permanent förbjudas att komma åt, titta på, surfa på och använda Webbplatsen. Om du besöker, tittar på, surfar på och/eller använder Webbplatsen efter att vi har publicerat ändringar av dessa Allmänna villkor utgör detta ditt godkännande av dessa ändringar, oavsett om du har granskat dem eller inte. Längst ner på denna sida kan du se vilket datum dessa Allmänna villkor senast uppdaterades.   Om du går in på eller använder Webbplatsen innebär det att du accepterar dessa Allmänna villkor. Om du inte går med på att följa dessa Allmänna villkor ber vi dig att inte gå in på Webbplatsen.

Diskriminering

Vi diskriminerar inte någon på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller religion.

Integritet

Var vänlig och läs vår Sekretess- och säkerhetspolicy, som också reglerar ditt besök på Webbplatsen. Om det skulle råda en konflikt mellan villkoren i Sekretess- och säkerhetspolicyn och dessa Allmänna villkor ska dessa Allmänna villkor gälla.

Upphovsrätt

Du erkänner att Webbplatsen innehåller information, data, programvara, fotografier, diagram, videor, teckensnitt, grafik, musik, ljud och annat material (gemensamt benämnt "Innehåll") som skyddas av upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter, rättigheter i databaser och/eller andra immateriella rättigheter, och att dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla former, medier och tekniker som finns nu eller utvecklas längre fram. Allt Innehåll är upphovsrättsligt skyddat som ett gemensamt verk enligt gällande upphovsrättslagar, och vi äger upphovsrätt och/eller databasrätt vid val, samordning, arrangemang, presentation och förbättring av sådant innehåll. Du får inte ändra, ta bort, radera, utvidga, lägga till, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen av, skapa en bearbetning eller anpassning av, eller på något sätt utnyttja något av Innehållet helt eller delvis. Om inga specifika begränsningar anges kan du göra kopior av valda delar av Innehållet, förutsatt att kopiorna endast är avsedda för ditt personliga bruk och att du behåller alla eventuella markeringar och notiser som ingår i innehållet, till exempel alla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller övriga markeringar av varumärkesrättigheter. Med undantag av vad som anges i föregående mening och vad som tillåts enligt principen om fair use i USA:s upphovsrättslagar (se t. ex. 17 USC Avsnitt 107), dina juridiska rättigheter i förhållande till "god sed" enligt europeisk upphovsrättslagstiftning eller dina juridiska rättigheter enligt någon annan liknande upphovsrättslag, får du inte på något sätt ladda upp, publicera, reproducera eller distribuera Innehåll som skyddas av upphovsrätten eller annan äganderätt, utan att först inhämta tillstånd av ägaren av upphovsrätt eller annan äganderätt. Inget innehåll på Webbplatsen bör tolkas som att det implicit ger frihet eller någon form av tillåtelse eller rätt att använda Webbplatsen eller någon information som visas på Webbplatsen genom inramning, djuplänkning eller på annat sätt, utom: a) om det uttryckligen tillåts i dessa Allmänna villkor; eller b)  med vårt på förhand givna skriftliga tillstånd eller på förhand givet skriftligt tillstånd från tredje part som äger varumärket eller upphovsrätten till information som visas på Webbplatsen.

Brott mot immaterialrätten

Vi förlitar oss på ett nätverk av oberoende affiliates, moderbolag och dotterbolag, representanter, tredjeparts produktleverantörer, tredjeparts innehållsleverantörer, leverantörer, försäljare, designers, entreprenörer, distributörer, återförsäljare, sponsorer, licensgivare och liknande (gemensamt benämnda "Associerade") som levererar några av de varor som annonseras på Webbplatsen och i vissa fall levererar dem direkt till våra kunder. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act är vi inte ansvariga för eventuella intrång i upphovsrätt, varumärken, varumärkesutformning eller annan immateriell äganderätt som orsakas av Innehåll som våra Associerade publicerar på eller skickar via Webbplatsen eller varor som de annonserar på Webbplatsen. Om du anser att dina immateriella rättigheter har kränkts genom Innehåll som publiceras på eller skickas via Webbplatsen eller varor som annonseras på Webbplatsen ber vi dig att omedelbart kontakta oss så att vi kan undersöka saken och, om så är lämpligt, blockera eller ta bort Innehållet och/eller annonserna i fråga. Det är vår policy att inaktivera åtkomst till intrångsmaterial och att utestänga upprepade överträdare från Webbplatsen. För att vi ska kunna undersöka ditt påstående om överträdelse måste du ge oss följande information:

 • En elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att representera ägaren av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter.
 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet eller annan immateriell egendom som du anser har kränkts.
 • En beskrivning av var det material som enligt dig gör intrång är beläget eller identifierat på Webbplatsen.
 • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
 • Ett uttalande från dig om att du på heder och samvete tror att den omtvistade användningen inte tillåts av upphovsmannen eller ägaren till immateriella rättigheter, dess ombud eller lagen; samt
 • Ett uttalande där du på heder och samvete försäkrar att den information som lämnats till oss är korrekt och att du antingen är ägare av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten eller behörig att representera ägaren av upphovsrätten eller den immateriella rättigheten.

Ovanstående information ska lämnas till vår representant som hanterar påstådda brott mot upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter. Denna representant kan kontaktas på +31 20 362 99 16.

Varumärken

Syndicate Distribution, Halo, Evo, Tribeca, SubZero och alla andra märken som kan, men inte måste, identifieras av "™" "®" "SM" eller annan liknande beteckning på Webbplatsen, är antingen registrerade, anmälda för registrering eller oregistrerade varumärken eller tjänstemärken som tillhör Syndicate Distribution eller dess Associerade i USA och andra länder. Vår grafik och våra logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och tjänstenamn är varumärken eller skyddade kännetecken som tillhör Syndicate Distribution eller dess Associerade. Syndicate Distribution eller dess Associerades varumärken och skyddade kännetecken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Syndicate Distribution eller dess Associerades så att det på något sätt kan förvirra kunder eller kasta ett ogynnsamt sken över Syndicate Distribution eller dess Associerade. Alla andra varumärken som inte ägs av oss men som visas på Webbplatsen tillhör respektive ägare, som kanske, men inte nödvändigtvis, är ansluten till, kopplad till eller sponsrad av Syndicate Distribution.

Tillgång till Webbplatsen

Du får inte ladda ner (med undantag av cachelagring) eller ändra Webbplatsen eller någon del av den utan vårt uttryckliga, på förhand inhämtade, skriftliga samtycke. Detta inkluderar: ett förbud mot återförsäljning eller kommersiell användning av Webbplatsen eller dess Innehåll; vilken som helst insamling och användning av produktinformation, beskrivningar eller priser; vilken som helst bearbetning eller anpassning av Webbplatsen eller dess Innehåll; vilken som helst nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan handlare; och vilken som helst användning av datautvinning, skärmskrapning, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg. Webbplatsen eller någon del av Webbplatsen får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas, besökas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga, på förhand inhämtade, skriftliga samtycke. Du får inte inrama eller använda inramningsteknik för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan skyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller formulär) som tillhör Syndicate Distribution eller dess moder- eller dotterbolag utan vårt uttryckliga, på förhand inhämtade, skriftliga samtycke. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder vårt namn eller varumärke utan vårt uttryckliga, på förhand inhämtade, skriftliga samtycke.

Ditt konto

Om du använder Webbplatsen ansvarar du för att den information du skickar genom "Mitt konto" samt ditt lösenord hemlighålls och för att åtkomsten till din dator begränsas. Du går med på att ta ansvar för alla aktiviteter som utförs under "Mitt konto" eller med ditt lösenord. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och att ta bort eller redigera innehåll som lämnats av dig under "Mitt konto" på Webbplatsen.

Export

Om tillämpligt, regleras export och återexport av teknik med ursprung i USA av USA:s exportkontrollagar. Detta inkluderar elektronisk överföring av information och programvara till utlandet och till vissa utländska medborgare. Du går med på att följa dessa lagar och deras bestämmelser.

Länkar

Vi är inte ansvariga för innehållet på webbplatser med länkar till eller från Webbplatsen eller någon anslagstavla som är associerad med oss ​​eller Webbplatsen. Dessa länkar är endast till för din bekvämlighet och du använder dem på egen risk. Om inte annat anges är alla andra webbplatser som nås från Webbplatsen oberoende av oss, och vi har ingen kontroll över innehållet på dessa andra webbplatser. Dessutom innebär en länk till någon annan webbplats inte att vi godkänner eller tar på oss något ansvar för innehållet eller användningen av en sådan annan webbplats. Under inga omständigheter ska någon hänvisning till någon tredje part eller tredje parts produkt eller tjänst tolkas som vårt godkännande av den tredje parten eller av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av en tredje part.

Ansvarsbegränsningar

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick. Syndicate Distribution garanterar inte att användningen av Webbplatsen kommer att vara fri från störningar eller fel. Syndicate Distribution garanterar inte att Innehållet på Webbplatsen eller produkterna eller tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen är korrekta eller fullständiga. Syndicate Distribution hävdar inte heller att Innehåll som tillhandahålls på Webbplatsen är tillämpligt eller lämpligt för användning på platser utanför USA. Syndicate Distribution avsäger sig specifikt vilket som helst ansvar, uttryckligt eller underförstått, och inklusive, men inte begränsat till, titelförsäkringsgarantier, underförstådda garantier för säljbarhet eller garantier för lämplighet för ett visst ändamål. Ingen muntlig rådgivning eller skriftlig information från Syndicate Distribution ska utgöra en garanti. Du intygar att du är införstådd med att all åtkomst, visning, surfning eller användning av Webbplatsen sker på din egen risk. Under inga omständigheter kan Syndicate Distribution hållas ansvarigt för direkta, indirekta, oavsiktliga eller specifika skador eller följdskador som uppkommer på grund av användning av eller oförmåga att använda Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användarens tilltro till vilken som helst information som erhålls på Webbplatsen, eller som härrör från misstag, utelämningar, avbrott, radering av filer eller e-post, fel, virus, förseningar i drift eller överföring eller något misslyckande, oavsett om det beror på force majeur, kommunikationsfel, stöld, förstörelse eller obehörig tillgång till arkiv, program eller tjänster som tillhör Syndicate Distribution. Ovannämnda ansvarsbegränsning ska gälla både vid rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till kontrakt, försummelse eller annan skadlig handling; och fall som gäller sedvanerätt, även om en auktoriserad representant för Syndicate Distribution har informerats om eller borde ha kunskap om risken för sådana skador. Du bekräftar härmed att denna paragraf ska gälla för allt Innehåll samt alla varor och tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen. Även om vi vidtar åtgärder för att säkerställa korrektheten och fullständigheten hos produktbeskrivningar och tjänster från tredje part som publiceras på Webbplatsen, hänvisar vi till tillverkaren för detaljerare upplysningar. Produkterna på vår Webbplats är avsedda för personlig, inte kommersiell eller affärsmässig användning, om inte annat anges. Därför ansvarar du själv risken när du köper produkter för kommersiell eller affärsmässig användning eller tillämpning.

Uppförande online

Du går med på att använda Webbplatsen endast för lagliga ändamål. Du är förbjuden att via Webbplatsen publicera eller överföra något som helst olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, förolämpande, vulgärt, obscent, sexuellt uttryckligt, orättvist, hatfullt, rasistiskt, etniskt anstötligt eller på annat sätt anstötligt material i någon som helst form, inklusive men inte begränsat till vilket som helst material som utgör eller som uppmuntrar till bedräglig verksamhet eller handlingar som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot tillämplig lokal, statlig, federal eller internationell rätt. Om vi ​​informeras om eller misstänker att du har tillhandahållit Innehåll som eventuellt bryter mot upphovsrätten, är ärekränkande, skadligt, olagligt eller stötande (t. ex. genom ett chattinlägg eller en online-recension) kan vi (men har ingen skyldighet att) undersöka påståendet och efter eget gottfinnande besluta att ta bort eller begära borttagning av sådant Innehåll från Webbplatsen. Vi kan lämna ut vilket som helst innehåll och vilken som helst elektronisk kommunikation: i) för att uppfylla lagar, regler eller myndighetsorder; ii) om det är nödvändigt eller lämpligt för driften av Webbplatsen; eller iii) för att skydda äganderättigheter som tillhör Syndicate Distribution, våra användare och kunder och/eller dig. Vi förbehåller oss rätten att förbjuda beteende, kommunikation eller Innehåll som vi enligt eget gottfinnande anser vara olagligt eller skadligt för dig, Webbplatsen, webbplatsanvändarna, våra kunder eller rättigheter som tillhör Syndicate Distribution eller någon tredje part. Trots det ovanstående kan Syndicate Distribution inte garantera att tveksamt Innehåll som publiceras online snabbt tas bort. Följaktligen tar Syndicate Distribution inget ansvar för någon åtgärd eller utebliven åtgärd avseende uppförande, kommunikation eller Innehåll på Webbplatsen.

Policy för sociala medier

När du publicerar eller laddar upp innehåll till någon av Syndicate Distributions sidor på ett socialt medium godkänner du att Syndicate Distribution i vilket som helst syfte använder det innehållet, inklusive namn, röster, bilder och föreställningar. Genom att publicera eller ladda upp innehållet på en Syndicate Distribution-sida ger du Syndicate Distribution en permanent, icke-exklusiv, oåterkallelig, fullt betalad, royaltyfri, underlicensierbar och överförbar världstäckande licens i alla medier för att använda, modifiera och skapa härledda verk baserade på det innehållet för vilket som helst ändamål, inklusive reklam och marknadsföring, utan förvarning, tillskrivning eller betalning. Du intygar att du är den ursprungliga författaren eller skaparen av ditt innehåll och att du har rätt att publicera det. Du intygar också att vemhelst som eventuellt förekommer på ett foto du publicerar har gett dig tillåtelse att godkänna dessa villkor och att Syndicate Distributions användning av ditt innehåll enligt denna licens inte bryter mot eller strider mot andras rättigheter. Syndicate Distribution tolererar inte vilseledande/felaktigt innehåll och/eller innehåll med nedsättande anspelningar på etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller fysiska funktionshinder. Därför förbehåller vi oss rätten att redigera och/eller ta bort sådant innehåll.

Uppsägning av användning

Vi kan utan förvarning säga upp din åtkomst eller upphäva din rätt att få tillgång till hela eller delar av Webbplatsen på grund av något beteende som vi enligt eget gottfinnande anser vara i strid med tillämplig lag, bryta mot dessa Allmänna villkor eller vara skadligt för oss eller andra användare. Dessutom förbehåller vi oss rätten att avböja en order från en kund efter eget gottfinnande.

Minderårigas användning av Webbplatsen

Denna Webbplats är inte avsedd för eller riktad till personer som är minderåriga (vanligtvis personer under 18 år, beroende på var du bor). Eftersom vi kanske inte kan förbjuda minderåriga från att komma åt, visa, surfa, besöka eller använda Webbplatsen, måste vi förlita oss på föräldrar, vårdnadshavare och andra som är ansvariga för att övervaka minderåriga att avgöra vilket material som är lämpligt för minderåriga att se och/eller köpa. Genom att registrera dig på denna webbplats, köpa produkter av oss eller uppge information, försäkrar du oss om att du har juridisk rätt att ingå ett bindande avtal (18 år eller äldre i de flesta jurisdiktioner) och att ingen information du lämnar till oss är felaktig, bedräglig eller vilseledande.

Nikotinförsäljning till minderåriga

Vi säljer inte nikotin eller nikotinrelaterade produkter till någon som inte nått laglig ålder för att köpa och använda tobak eller nikotinprodukter enligt tillämplig lag. Vi kan inte hållas ansvariga om minderåriga köper nikotin eller nikotinrelaterade produkter med en förälders eller vårdnadshavares kreditkort. Genom att beställa nikotin eller en nikotinrelaterad produkt bekräftar du att du har uppnått laglig ålder för att köpa och använda nikotinprodukter i det land eller område där du bor. Vi kan begränsa inköp av nikotinrelaterade produkter i ditt område.

Ansvarsfriskrivning gällande nikotin

Syndicate Distributions produkter och de uttalanden som görs i dessa har inte utvärderats av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) eller av någon internationell hälsoorganisation. Syndicate Distributions produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några tillstånd, störningar, sjukdomar eller fysiska eller psykiska tillstånd och ska inte användas som ersättning för läkares råd. Syndicate Distribution produkter är avsedda att användas av personer som uppnått laglig ålder, inte av icke-rökare eller barn, kvinnor som är gravida eller ammar eller personer som har eller är i riskzonen för hjärtsjukdomar, högt blodtryck eller diabetes eller som tar läkemedel mot depression eller astma. Kontakta omedelbart läkare om du upplever symtom som illamående, kräkningar, diarré, yrsel, svaghet och snabba hjärtslag. Om du röker tobaksvaror uppmanas du att sluta med det. Syndicate Distribution produkter är inte avvänjningsprodukter och har inte testats som sådana. Se alltid till att Syndicate Distribution produkter är oåtkomliga för barn och husdjur. Intag av de icke-förångade ingredienserna i patronerna kan leda till förgiftning, och vissa komponenter kan utgöra en kvävningsrisk. Varningar: Nikotin är beroendeframkallande och vanebildande; mycket giftigt vid inandning, i kontakt med huden och vid förtäring; risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering vid förtäring; irriterande för ögon och hud; kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt; kan skada ett ofött barn; ångor kan orsaka dåsighet eller yrsel; mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön; tvätta genast med mycket vatten efter hudkontakt och kontakta läkare; kontakta läkare vid olyckshändelse eller om du mår dåligt (visa etiketten om möjligt); detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt; använd lämplig inneslutning för att undvika miljöförorening. Varning angående proposition 65 för boende i Kalifornien: Syndicate Distribution produkter innehåller nikotin, en kemisk substans som enligt staten Kaliforniens vetskap orsakar fosterskador och andra reproduktiva skador.

Tillämplig lag

Du samtycker till att dessa Allmänna villkor och ditt inköp av produkter via Webbplatsen regleras av nederländsk lag och att eventuella tvister av något slag som kan uppstå mellan dig och Syndicate Distribution eller dess dotterbolag ska avgöras genom konfidentiell bindande skiljedom i Amsterdam, Nederländerna, och i förekommande fall, under förutsättning att de nederländska domstolarnas exklusiva jurisdiktion är undantagen, i den utsträckning du på något sätt har kränkt eller hotat att bryta mot Syndicate Distribution eller dess moderbolags eller dotterbolags immateriella rättigheter, Syndicate Distribution kan söka förbudsgivande eller annat lämplig befrielse i en relevant domstol i vilket som helst land och att du samtycker till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i sådana domstolar.

Policyer, modifikationer och särskiljande

Läs våra övriga policyer, till exempel vår Sekretesspolicy, Returpolicy, Frakt- och leveranspolicy och andra, som alla ingår här genom denna referens och som publiceras på Webbplatsen. Dessa policyer reglerar också ditt besök på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Webbplatsen, policyer och dessa Allmänna villkor. Om något av dessa Allmänna villkor ska anses vara ogiltigt eller av någon anledning icke verkställbart, ska det specifika villkoret anses särskiljbart och får inte påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående villkor.

Vad som utgör en försäljning

När du gjort en beställning får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning ("Orderbekräftelse"). Observera att detta inte betyder att din beställning har godkänts. Din beställning utgör ett erbjudande att köpa en produkt av oss. Vi är fria att godkänna eller avböja alla beställningar, och vi bekräftar att vi godkänt din beställning genom att skicka ett e-postmeddelande om leverans av din order ("Fraktbekräftelsen"). Ett avtal med oss ​​kommer endast att ingås genom att vi skickar dig fraktbekräftelsen. Avtalet avser endast de produkter vars leverans vi har bekräftat i Fraktbekräftelsen. Vi är inte skyldiga att leverera andra produkter som kan ha ingått i din beställning i en separat Orderbekräftelse. Vi förbehåller oss rätten att upphäva din beställning när som helst innan vi har godkänt den, och vi kan även upphäva vårt godkännande och avbryta din beställning om det har uppstått ett uppenbart fel i priset eller om varan inte längre finns i våra lager.

Vår policy för byten

Beställningar till Syndicate Distribution expedieras vanligtvis snabbt, och din packsedel genereras vanligtvis strax efter att du har gjort din beställning. När packsedeln har genererats har din order börjat sin väg genom leveransprocessen med plockning, packning och samling. Vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose ändringsförfrågningar som kommer inom en rimlig tidsram, men kommer inte att kunna uppfylla förfrågningar utanför det tidsfönstret. Denna policy har kommit till för att kunder ska få sina beställningar så fort som möjligt.

Prissättning och tillgänglighet av produkter

Priser och tillgänglighet för produkter på Webbplatsen kan ändras utan att detta meddelas i förväg. Fel kommer att rättas till när de upptäcks. Vår Webbplats innehåller ett stort antal produkter och det finns alltid en risk, trots att vi gör vårt yttersta, för att vissa av de produkter som finns listade på vår Webbplats är felaktigt prissatta. Vi verifierar normalt sett priserna som en del av våra leveransförfaranden. Om en produkts korrekta pris visar sig vara lägre än vårt angivna pris debiterar vi det lägre beloppet när vi skickar Produkten till dig. Om en produkts korrekta pris är högre än det pris som anges på vår Webbplats, kommer vi normalt sett att kontakta dig för instruktioner före leverans. Ibland kan det inträffa att en kund kan lägga en produkt i varukorgen och skicka beställningen, men att ordern sedan upphävs och behandlingen avbryts eftersom produkten inte finns tillgänglig. Du medger att produkterna kan sälja slut snabbt och att det under en kort tid kan gå att göra en beställning trots att varan inte längre är tillgänglig. Du godkänner att vi utan påföljd får upphäva din beställning efter att du fått en orderbekräftelse. I mycket sällsynta fall kan du få en Fraktbekräftelse från oss trots att produkten inte längre finns tillgänglig i vårt lager. Du godkänner att vi kan upphäva vårt godkännande och avboka din beställning utan påföljd om vi inte kan skicka den produkt du beställde på grund av att den inte finns tillgänglig.

Kuponger och kampanjer

Från tid till annan kan vi erbjuda både kuponger och kampanjer. För kuponger och kampanjer gäller följande villkor: Kuponger måste användas vid försäljningsstället för att rabatten ska dras av; kuponger kan inte tillämpas retroaktivt på befintliga order; erbjudanden kan inte utnyttjas i kombination med andra rabatter eller kuponger; kuponger och kampanjer kan inte användas på varor för utförsäljning.

Allmänn ansvarsfriskrivning gällande erbjudanden

Alla erbjudanden är begränsade till de personer som uppnått laglig ålder för att köpa och använda våra produkter enligt tillämplig lag. Alla erbjudanden gäller så länge lagret räcker; man kan inte ha ett erbjudande innestående till ett senare tillfälle. En kampanj är inte heller giltig för tidigare inköp, presentkort, skatter eller frakt- och expeditionsavgifter. Konsumenten måste betala tillämplig moms. Erbjudandet får inte kombineras med någon annan rabatt, kampanj, kod, kupong och/eller erbjudande. Rabatterbjudanden kan inte växlas in mot kontanter. Erbjudandet kan inte säljas eller på annat sätt bytas ut. Erbjudandet är ogiltigt om det strider mot lagen, ska beskattas eller lyder under andra begränsningar. Om någon del av inköpet returneras förverkas motsvarande del av erbjudandet eller en summa motsvarande erbjudandet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta eller ändra kampanjer. Ytterligare restriktioner kan gälla. Erbjudanden gäller endast online på Syndicate Distribution hemsida. Erbjudanden gäller för USA och internationellt om inget annat anges.

Utanför USA Prissättning

Prissättning av produkter som kan köpas av kunder utanför USA kan variera från land till land, och priserna kan skilja sig från dem vi erbjuder våra kunder i USA. Detta beror på att frakt, skatter, tullar och importavgifter helt eller delvis ingår i priset på produkten.

Ansvarsfriskrivningar och garantier

Vi garanterar att vilken som helst produkt som köps av oss via vår Webbplats är av tillfredsställande kvalitet och i rimlig grad lämplig för alla de ändamål som produkter av det slaget vanligtvis är ämnade för och att den överensstämmer med beskrivningar eller prov. Vårt ansvar för förluster som någon kund lider till följd av att vi bryter mot dessa Allmänna villkor eller något annat som vi gör eller inte gör i samband med någon order är strikt begränsat till inköpspriset för den produkt du köpt och eventuella förluster som är en förutsebar följd av att vi bryter avtalet. Förluster är förutsebara om de rimligen kan förutses av parterna vid den tidpunkt då din order accepteras av oss. Vi är inte ansvariga för indirekta förluster som uppstår som en bieffekt av den huvudsakliga förlusten eller skadan och som inte kan förutses, inklusive men inte begränsat till:

 • Förlust av inkomst eller intäkter
 • Förlust av affärer
 • Förlust av vinst eller kontrakt
 • Förlust av förväntade besparingar
 • Förlust av data; eller
 • Förlust av arbets- eller driftstid oavsett hur den uppstår och oavsett om den orsakas av åtalbar handling (inklusive försumlighet), avtalsbrott eller något annat.

Detta begränsar eller utesluter inte på något sätt vårt ansvar a) enligt avsnitt 2(3) i konsumentskyddslagen 1987, b) för åsidosättande av eventuella äganderättsvillkor eller rätt till ostört nyttjande enligt avsnitt 12 Försäljning av varor Akt 1979 eller avsnitt 2 Tillhandahållande av varor och tjänster 1982; c) för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller d) för oriktig framställning. Förutom de garantier och andra försäkringar vi ger dig i dessa Villkor, friskriver sig Syndicate Distribution uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga såväl som underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda villkor för tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för syfte. Ingen muntlig rådgivning eller skriftlig information som ges av Syndicate Distribution ska utgöra en garanti (om den inte görs i bedrägligt syfte).

Frågor om dessa Allmänna villkor

Om du har en fråga om Webbplatsen eller om de Allmänna villkoren, vänligen kontakta oss på +31 20 362 99 16.

Senast reviderad den 22 juni 2017.